Værdier

Værdier

Amanda Louise Coaching hylder diversitet blandt mennesker. Vi mener, at alle mennesker – uanset vægt, etnicitet, alder, køn, fysisk og mentalt funktionsniveau, seksuel orientering og religion – fortjener at blive mødt med respekt og omsorg.

Mission

Vores mission er at støtte individet i at frigøre sig fra diætkulturens skadelige overbevisninger. Ved at frigøre sig fra diætkulturens skyld, skam og fordømmelse bliver den enkelte fri til at leve i tråd med egne værdier, mål og drømme.

Vision

Vores vision er, at den vægtneutrale tilgang til sundhed udbredes i Danmark. Vi ønsker en verden hvor alle mennesker kan forvente at blive mødt med respekt og omsorg, både ude i samfundet og i mødet med sundhedsvæsenet.